”Nu vom salva tot ce ne-ar plăcea să salvăm,
dar vom salva mai mult decât dacă n-am fi încercat deloc”

Sir Peter Scott

Cum va arăta prohibiția în 2022 în habitatele acvatice naturale

În apele de frontieră este interzis pescuitul în intervalul 24 aprilie – 07 iunie inclusiv.

Pe râul Prut în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv este interzis pescuitul și recoltarea viețuitoarelor acvatice. Sunt vizate zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia. Inclusiv în lacul de acumulare Stânca Costești unde se va menține aceeași perioadă.

Pe zona economică Meleaua Sfantu Gheorghe până la Ciotic în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv activitățile de pescuit sunt sistate în acest perimetru.

Complexul Razim – Sinoe și lacurile litorale pentru un interval de 60 de zile în intervalul 09 aprilie – 07 iunie inclusiv orice formă de pescuit este interzisă.

Prohibiție 2022 pe specii de pești

Știuca

În perioada 01 februarie -15 martie inclusiv fără a modifica perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv , pescuitul la știucă este interzis.

Șalăul și Bibanul

Cele doua specii de răpitor intră la comun din punct de vedere al perioadei în care activitățile de pescuit interzic capturarea exemplarelor, 20 martie – 07 iunie inclusiv.

Păstrăvul

Fie că este vorba de indigen, curcubeu sau fântânel, în perioada 01 ianuarie – 31 martie inclusiv și 01 octombrie – 31 decembrie inclusiv pescuitul este interzis.

Racul de munte (Astacus astacus)

Între 01 ianuarie – 15 iunie inclusiv și în perioada 15 octombrie – 31 decembrie inclusiv este interzisă recoltarea exemplarelor din această specie.

Calcan

Între 15 aprilie -15 iunie inclusiv, pescuitul calcanului este interzis.

Specii interzise tot timpul anului

Cele mai importante specii care intră sub protecția legii sunt: pietrarul (Zingel zingel),fusarul(Zingel strebel), ghiborțul de rau (Gymnocephalus baloni), cernușca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus). Se adauga salaul vargat (Sander volgense), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul (Neogobius syrman), zglavoaca rasariteana (Cottus poecilopus), lostrița (Hucho hucho), mihalțul (Lota lota) și caracuda (Carassius carassius).

Tot aici se adaugă și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, tot timpul anului;
Coregonul, lipanul și păstrăvul de mare de asemenea, sunt specii protejate pe tot parcursul anului.

Prohibiție 2022 scrumbie

Pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al scrumbiei pe Dunăre se stabilește, pe sectoare. Migrația peștelui este baza sectorizării și a perioadelor specifice. Mai jos, avem datele și porțiunile incluse în noul proiect de ordin pentru prohibiție în 2022.

Marea Neagră până la Ceatal Chilia

Pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 25 martie – 3 aprilie inclusiv.

Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238

Pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 31 martie – 14 aprilie inclusiv.

Vadul Oii, km 238, până la Chiciu km 374,5

Pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu km 374,5 pe o durată de 15 de zile, în perioada 12 aprilie – 26 aprilie inclusiv.

Chiciu km 374,5 până la Baraj Porțile de Fier II si brațul Gogoșu km 874,8

Pe sectorul de Dunăre și brațele sale de la Chiciu km 374,5 până la Baraj Portile de Fier II, inclusiv brațul Gogoșu km 874,8, pe o durată de 15 de zile, în perioada 22 aprilie – 06 mai inclusiv.

Pescuitul Scrumbiei interzis tot anul

Pescuitul Scrumbiei este interzis în tot cursul anului în fața gurilor de varsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 kilometri în largul mării și pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de o parte și de alta a axului brațelor Sfântu Gheorghe și Sulina, în fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române.

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

ANCBP
Logo